07 De Hanze

07 De Hanze

                      De Hanze 1356- ca. 1450

              Handelssteden in de Lage Landen

 

Wat loopt die Zwolse handel lekker vlot en gladjes

Ook hangt in Hattem, Zutphen, Doesburg, Kampen

Gewestelijke IJssellucht vol commerciële dampen

van handelaartjes uit de kleine, fijne Hanzestadjes

 

't Zijn geen halve zachte eitjes of hele softe watjes

die concurrenten vrolijk grondwaarts stampen

daarbij oudtestamentisch schimp- en schampen

De kleine Davidjes verslaan nog even Goliathjes

 

Ze handelen in huiden, granen, hout en zout en laken

Zo groeien oortjes, duiten, stuivers, guldens, knaken

en niemand denkt te duikelen of aan vervallen staat

 

Doch Amsterdam ontdroomde na slaperige nachten

en spoedig heersten kooplui aan de gordelgrachten

Daarna? Ach ja, je weet hoe 't met Hanzestadjes gaat

 

 

Aar Noordam                             Rijmer des Vaderlands

 

 

Historische canon (7)

Illustratie:  www.entoen.nu