37 De crisisjaren

37 De crisisjaren

 

 

                   De crisisjaren 1929-1940

                   Samenleving in depressie

 

Een kleine half miljoen werklozen staan in rijen

Ik ga ook een stempel halen, het is immers crisis

Je doet dan dingen waarvan men anders vies is

Je monkelt wat en murmureert, maar stampijen

 

ho maar, wie wil nu in eigen vlees gaan snijen?

‘Je past je aan,' zegt grote Stuurman, wiens advies is

‘Haal aan de broekriem,' wat vervelend en onkies is:

‘k Heb zo'n riem niet, de broek die om mijn dijen

 

spant, heb ik geërfd van buurman Maag're Hein,

die 't loodje legde op de bodem van het IJsselmeer

zojuist ontstaan bij de voltooiing van de Afsluitdijk

 

Hein beurde vijftien gulden in de week, het Rijk

verschafte werk, de brave burger prees de Heer

én de premier, die naast God schipper bleek te zijn

 

 

Aar Noordam                         Rijmer des Vaderlands

 

Historische canon (37)

Illustratie:  www.entoen.nu